Posts

BÌNH TĨNH

Image

SUY NGHĨ TÍCH CỰC

Image

ĐỐI XỬ TÔT

Image
Dù xấu đến đâu, con người cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì vậy ta luôn đối xử tốt với mọi người bằng cả tấm lòng tốt của ta

KHÔNG TRANH CHẤP KIỆN CÁO

Image
KHÔNG TRANH CHẤP KIỆN CÁO Lời Chúa hôm nay 11/09/2018, trong thư gửi tín hữu Côrintô. ( 1 Cr 6, 1-11), thánh Phaolô nhắc nhở “Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà lại không đến trước mặt các thánh! Nào anh em chẳng biết rằng các thánh sẽ xét xử thế gian sao?... Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tr anh chấp giữa anh em mình ư? Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi? ” Thật vui vì cộng đoàn chúng tôi rất khôn ngoan, rất yêu thương đã “thà chịu bất công, đã thà chịu thiệt thòi không đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin!”vì chúng tôi tin vào Chúa và xác tín rằng chúng tôi có những người đại diện khôn ngoan. Lạy Chúa xin cho niềm tin của chúng con không bị phản bội.

Hình ảnh Chúa chữa người bị quỷ ám

Image

Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám

Image
Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám Tin Mừng  Mc5,1-20   Sau đó họ đến bờ biển bên kia, vào miền Ghê-ra-sê-nê. 2  Khi Ngài vừa bước ra khỏi thuyền, liền có một người bị tà linh ô uế nhập từ nghĩa địa ra đón Ngài. 3  Ông sống giữa các mồ mả. Không ai có thể kiềm chế ông được nữa, ngay cả xiềng xích cũng vô dụng, 4  vì ông thường bị cùm và bị xiềng, nhưng ông đã bứt xiềng và bẻ cùm, và không ai đủ sức chế ngự ông. 5  Ngày đêm ông ở giữa các mồ mả và trên núi; ông thường gào rú và lấy đá đập vào mình. 6  Khi thấy Ðức Chúa Jesus ở đàng xa, ông chạy đến, sấp mình trước mặt Ngài, 7  và nói lớn tiếng, “Lạy Ðức Chúa Jesus, Con Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ngài định làm gì với tôi? Tôi nhân danh Ðức Chúa Trời van xin Ngài đừng hành hạ tôi.” 8  Số là Ngài đã nói với ông, “Hỡi tà linh ô uế, hãy ra khỏi người nầy.” 9  Ngài hỏi ông, “Ngươi tên chi?” Ông đáp, “Tôi tên là ‘Ðạo quân,’ vì chúng tôi rất đông.” 10  Rồi ông cứ lải nhải van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó. 11  Khi ấ